Litt om salt

salt og pepper

Det har alltid vært mye fokus på salt. De siste tiårene har debattene og fokuset dreid seg om at vi spiser for mye salt og alle de helseskadelige effektene for mye salt gir.

De siste årene har fokuset dreid seg mer om at salt hever smaken og alle de nye bruksområdene for salt i matlaging. Det er ikke lenger bare strøsalt med og uten jod som finnes i butikkhyllene men en rekke gourmet og fingersalt.

Salt deles opp i tre kategorier:

– vakuumsalt
– bergsalt
– havsalt

Vakuumsalt
Dette saltet er salt fra salthorster eller saltdomer, uttørkede saltsjøer som ble liggende under jord og grus istedenfor innkapslet i fjell. Sterkt saltholdig vann pumpes opp og kokes. Navnet vakuumsalt kommer fra måten det blir utvunnet. Som regel kan det ikke hentes direkte opp men et rør borres ned. Vann pumpes ned for å løse opp saltet og saltlake pumpes opp. Dette renses og kokes så under høyt trykk. Saltet blir finkornet, tørt, rent og inneholder ofte mer enn 99,5% NaCl. Så tilsettes evt sunne eller smaksregulerende stoffer som jod. Dette saltet har størst omsetning i husholdninger. Det er svært rent og benyttes også i industrien.

Bergsalt
Over halvparten av dagens saltproduksjon foregår ved gruvedrift i fjell. Ofte er dette forurenset salt som ikke brukes som konsumsalt. Det finnes også godt og rent bergsalt som for eksempel Himalayasalt.

Havsalt
Fremstilling av havsalt foregår ved at sjømann demmes ved høyvann inn i grunne dammer, saliner. Varmen fordampet vannet og etterhvert kommer mer vann inn. Etter en periode har det samlet seg opp nok salt som kan sankes for hånd eller med maskiner. Når vannet sakte fordampes dannes det store krystaller. Saltet renses skånsomt og inneholder derfor sunne mineraler og stoffer fra havet. Saltet inneholder 97% NaCl og er svakere enn vakuumsalt.

En annen måte å utvinne havsalt på er å varme vann på store kar, å dampe ut saltet fra vannet.

I utgangspunktet er altså alt salt avdampet havvann. Siden elver og bekker har rent ut i havet i millioner av år og tatt ned seg mineraler ut i havet har havet fått et saltinnhold på 2,4-3,5% (gjennomsnitlig). (Alt saltet i havet ville dekket jorden med et 30 meters lag om søt havet fordampet).siden kontinenter har flyttet på seg og store omveltinger har endret kloden har havområder blitt innestengt i berg, fjell og jord. Vannet har blitt samlet ut og saltet er igjen. Derfor kan vi finne salt mange steder, men det har i utgangspunktet samme opprinnelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s